בריכת מתן - ועד מקומי מתן

מנוי חורף


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
100 מנוי חורף יחיד 100 6 1,050.00 ₪ הירשם
101 מנוי חורף זוג 101 6 1,285.00 ₪ הירשם
102 מנוי חורף יחיד+1 102 6 0.00 ₪ הירשם
103 מנוי חורף יחיד+2 103 6 0.00 ₪ הירשם
104 מנוי חורף יחיד+3 104 6 0.00 ₪ הירשם
105 מנוי חורף יחיד+4 105 6 0.00 ₪ הירשם
106 מנוי חורף יחיד פנסיונר 106 6 500.00 ₪ הירשם
107 מנוי חורף זוג פנסיונרים 107 6 723.00 ₪ הירשם
109 מנוי חורף זוגי+1 109 6 1,500.00 ₪ הירשם
110 מנוי חורף זוגי+2 110 6 1,600.00 ₪ הירשם
111 מנוי חורף זוגי+3 111 6 2.00 ₪ הירשם
112 מנוי חורף זוגי +4 112 6 0.00 ₪ הירשם


© Expo LTD
נא המתן